PRODUCT

产品中心
展开分类
收起分类

净能达™2代全能空气净化机

净能达™2代全能空气净化机
净能达™2代全能空气净化机
净能达™2代全能空气净化机
净能达™2代全能空气净化机

净能达TM2代全能空气净化机 特性及优点

          三层滤网,过滤99%PM2.5颗粒物及甲醛

          初效前置滤网可过滤大颗粒物及毛发。 该过滤网可水洗,反复使用

          HEPA颗粒物滤网可过滤99% 的PM2.5 颗粒

          霍尼韦尔专利HiSiv 滤网,可过滤TVOC 有害气体和99% 的甲醛


          高精度PM2.5传感器,即时数值显示,好空气,看得见

          高DUAL-FILTRATION双倍进风面积,更高过滤效率